seprator

Disclaimer

seprator

Disclaimer voor www.justana.nl

JustAna, hierna te noemen Ana, verleent u hierbij toegang tot www.justana.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Ana behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ana spant zich in om de inhoud van www.justana.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.justana.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ana.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.justana.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.justana.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ana nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Niet alle plaatjes op deze blog zijn mijn eigendom, meent u aanspraak te kunnen maken op teksten of rechten te bezitten van de op deze website getoonde foto’s en u heeft hiertegen bezwaren, dan vraag ik u te reageren door het contactformulier op deze website in te vullen. Ook als u bezwaar heeft tegen het tonen van bepaalde web-inhoud verzoek ik u contact op te nemen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ana, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd

 

shape
JustAna